Telecomunicacions

Estem inscrits al Registre d’Instal·ladors de Telecomunicacions de Catalunya (RITC) com a instal·ladors tipus A i F amb número de registre 23.014.

Això ens permet realitzar la instal·lació i el manteniment d’ICT de nova generació, realització de butlletins d’instal·lació i protocol de proves.

Disposem de fusionadora pròpia de fibra òptica per adequar els edificis a l’última tecnologia.