Projectes

Comptem amb un equip d’enginyers que ens permeten donar cobertura en tots els àmbits de la construcció.

Amb nosaltres, estaràs cobert en qualsevol tipus d’obra que necessiti projectes o memòries d’instal·lacions:

Segons la potència de la que constarà la nova instal·lació, es requerirà una memòria o projecte elèctric.

Aquest document permetrà certificar que la instal·lació segueix les normatives establertes en el REBT.

Les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació (TIC) cada cop són més importants.

En els darrers anys les exigències que ha de complir un edifici en matèria d’infraestructura de telecomunicacions ha augmentat considerablement.

Necessitaràs una memòria tècnica d’instal·lació si superes els 5 kW tèrmics de potència.

En canvi, un cop passes dels 70 kW tèrmics, és obligatori la presentació d’un projecte que acrediti la instal·lació.

Serà necessària la redacció d’un projecte de gas quan en una instal·lació individual o una comunitària es superin els 70 kW i 2.000 kW, respectivament.

Segons l’activitat i superfície del local, s’hauran de proposar les diferents mesures en matèria contra incendis: extintors, senyalització, BIEs, dipòsits, grups de pressió, ruixadors, etc.

A més a més, s’haurà d’obtenir l’aprovació prèvia dels Bombers i una entitat reguladora certificarà que el local compleix la normativa vigent.

Aquest document és necessari per obtenir la llicència municipal i així permetre l’obertura de la nova activitat.

Es tracta d’un recull de normatives: CTE, accessibilitat, PCI, REBT, RITE, etc.