Avisos legals

Tecmon Project, SL, amb CIF B25828591 i direcció c/ Ivars d’Urgell, 10 – Edifici Neoparc, 1 4t 5a, Lleida, 25190 (Lleida), Espanya, no assumirà cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació continguda en aquesta pàgina web.

Amb els límits establerts en la llei, Tecmon Project no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització o precisió de les dades o informacions que continguin les seves pàgines d’internet.

Els continguts i informació no vinculen a Tecmon Project ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de qualsevol tipus, doncs es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

La pàgina d’internet de Tecmon Project pot tenir enllaços a pàgines de terceres parts que Tecmon Project no pot controlar. Per tant, Tecmon Project no pot assumir responsabilitatas pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers.

Els texts, imatges, sons, animacons, software i la resta de contingut que formen part d’aquesta pàgina web són propietat exclusiva de Tecmon Project o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de
venir precedit del consentiment exprés de Tecmon Project.

Així mateix, per accedir als serveis que Tecmon Project ofereix a través de la pàgina web haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment de l’establert en el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació  d’aquestes dades li informem que, mitjançant la cumplimentació dels presents formularis, les vostres dades quedaran incorporades i seran tractades en els fitxers de Tecmon Project amb la finalitat de poder prestar i oferir els nostres serveis així com per informar de les millores de la pàgina web. Així mateix, li informem de la possiblitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancelació i oposició de les vostres dades de caràcter personal, de forma gratuïta mitjançant correu electrònic a tecmon@tecmon.pro o en la direcció c/ Ivars d’Urgell, 10 – Edifici Neoparc, 1 4t 5a, Lleida, 25190 (Lleida), Espanya.